<%@ Language=VBScript %>
    
      
http://www.sunmoongroup.com
    关于日月
    总裁致辞
    组织结构
    国际交流
    荣誉地位
    日月文化
    研发能力
    经典项目
    车间一角
    先进设备
   日月集团先后投入3亿多元人民币,从意大利、日本、瑞士、德国等国家引进国际领先设备及软件300多台套,以高科技改造传统产业,工序实现电脑机械自动化。
版权所有 浙江日月首饰集团